Firma THERMOLAB oferuje usługi w zakresie:

1. Kontroli poprawności pomiarowej termometrycznych przyrządów pomiarowych potwierdzona Świadectwem Wzorcowania /Sprawdzenia/:


[powiększenie]

  • czujniki termoelektryczne typu S, K, J i inne,
  • termorezystory typu Pt 100 i inne,
  • mierniki temperatury: analogowe, cyfrowe,
  • regulatory, rejestratory, przetworniki temperatury,
  • pirometry

2. Wzorcowania /Sprawdzenia/ termometrycznych układów pomiarowych w miejscu zainstalowania ,
3. Pomiarów rozkładów temperatury w obiektach cieplnych / piece, komory suszarnicze, itp./ ,
4. Obsługi konserwacyjnej aparatury termometrycznej na wydziałach obróbki cieplnej ,
5. Serwisu i modernizacji układów sterowania obiektów cieplnych ,
6. Serwisu i modernizacji przyrządów do wzorcowania /sprawdzania/ aparatury termometrycznej produkcji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej:

  • stanowiska termometryczne - STEMETER 1000/1300
  • piece termometryczne - PLANITERM, LABORTERM
  • termostaty -ZEROSTAT, EBULIOSKOP
  • symulatory temperatury - NASTER

THERMOLAB S.C.
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel./fax. 0-22 669-14-80
tel. 0-22 560-27-83
mob. 607-111-328

 e-mail:thermolab@poczta.onet.pl