AUTOTHERM

automatyczne stanowisko do wzorcowania

czujników termometrycznych i pirometrów

 


[powiększenie]

ZASTOSOWANIE: Stanowisko AUTOTHERM służy do zautomatyzowanego prowadzenia procesu wzorcowania czujników termometrycznych metodą porównawczą w warunkach laboratoryjnych. Znajduje zastosowanie w laboratoriach zarządzających jakością w związku z wprowadzeniem Normy PN/EN 2900 /ISO 9000/. W stanowisku wykorzystano komputer klasy PC wyposażony w odpowiednie karty oraz oprogramowanie pracujące w środowisku WINDOWS. Wraz z komputerem współpracują komunikując się poprzez porty RS232, regulator temperatury pieca termometrycznego oraz niezależny multimetr wysokiej klasy. Funkcje komutacyjne zapewnia przełącznik z minimalnymi siłami pasożytniczymi. Wszystkie istotne dla utrzymania dokładności elementy stanowiska: multimetr, termoelement kontrolny, termometr kontrolny, mogą być wzorcowane przez Laboratoria Termometryczne
System ten przejmuje wszystkie funkcje obsługi takie jak pomiary, obliczenia,  tworzenie dokumentów typu Protokół Wzorcowania, Świadectwo Wzorcowania. Obsługa stanowiska sprowadza się do załadunku pieca, obsługi programu oraz sporządzaniu wydruków dokumentów.

Stanowisko to w wersji podstawowej służy do wzorcowania czujników termoelektrycznych w rurowym piecu termometrycznym. Stanowisko umożliwia także wzorcownie pirometrów dzięki wyposażeniu pieca termometrycznego w układ przesłon tworzących tzw. "ciało doskonale czarne". Wzorcowanie pirometrów przeprowadzane jest w trybie "półautomatycznym".
Stanowisko AUTOTHERM może służyć także do wzorcowania czujników termorezystancyjnych dowolnego typu w ultratermostacie lub wzorcowania czujników termoelektrycznych w zakresie "niskich" temperatur w ultratermostacie. Realizacja tych wariantów stanowiska wymaga uzgodnień indywidualnych z Zamawiającym dotyczących
wyboru typu ultratermostatu oraz wyboru typu rezystancyjnego czujnika kontrolnego.

Parametry techniczne takiego stanowiska zależą od dokonanego wyboru.

STANDARDOWO W SKŁAD STANOWISKA WCHODZĄ:

 1. LABORTERM RS - piec do wygrzewania termoelementów /termostat "gorący" ze stali żaroodpornej/. Piec wyposażony jest w regulator mikroprocesorowy z funkcją fuzzy logic  wraz ze sprzęgiem RS232.

 2. programowalny multimetr cyfrowy 6 1/2 cyfry ze sprzęgiem RS232 - rozdzielczość miernika na zakresie 100mV: 0,1 mV

 3. BIK-4 - blok izotermiczno - komutujący  realizujący funkcje przełączania kanałów pomiarowych z minimalnymi pasożytniczymi siłami termoelektrycznymi /< 1 V/, sterowany komputerem zawierający termostat "zimnych końców" termoelementów z pomiarem faktycznej temperatury odniesienia /czujnik PT100 - pomiar 4 przewodowy/ uwzględnianej programowo w pomiarze,

 4. karta WE/WY cyfrowych,

 5. stoły laboratoryjne pozwalające na ustawienie całego stanowiska łącznie z komputerem i drukarką /opcja/,

 6. ThermoTest /moduł PiecT/ - oprogramowanie stanowiska  do wzorcowania termoelementów w piecu termometrycznym,  działające w środowisku WINDOWS 98/NT/2000/XP napisane w języku polskim i umożliwiające:

 • przeprowadzanie automatycznego wzorcowania termoelementów zgodnie z metodyką przedstawioną w Dzienniku Normalizacji i Miar NR 12 lub wg własnego programu wzorcowań,
 • przełączanie na pracę ręczną /krokową/,
 • wydruk Protokołów i Świadectw Wzorcowań, kart ewidencyjnych wzorcowanych czujników, dokumentu przypominającego o zbliżającym się terminie wzorcowania,
 • zakładanie własnej bazy czujników oraz zleceniodawców,
 • archiwizowanie wyników,

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania/ Moc zainstalowana

230 V, 50 Hz

Moc zainstalowana

3100 W

Typ wzorcowanych termoelementów

S, K, J lub inne

Niepewność wzorcowania termoelementów

1.2 K z uwzględnieniem niepewności termoelementu kontrolnego II rzędu

Zakres temperatur wzorcowania

200 °C ÷ 1150 °C

Wydajność

pełny cykl na zmianę / 8h/ 5 do 6 czujników w zależności od typu

Wymiary gabarytowe szer. x wys. x głęb.

1800x1300x800 mm


THERMOLAB S.C.
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel./fax. 0-22 669-14-80
tel. 0-22 560-27-83
mob. 607-111-328
e-mail: thermolab@poczta.onet.pl