Firma THERMOLAB oferuje następujące wyroby:

1. Nowoczesne stanowiska i przyrządy do wzorcowania termoelementów i rezystorów termometrycznych mające zastosowanie w laboratoriach termometrycznych szczególnie w zakładach stosujących system jakości - ISO9000.

Jakość naszej aparatury termometrycznej umożliwiła  naszym klientom uzyskanie akredytacji Laboratoriów Termometrycznych.

  • AUTOTHERM - stanowisko automatyczne do wzorcowania czujników termometrycznych, pirometrów, termometrów i kamer termowizyjnych ,

  • TERMTEST - stanowiska ręczne do wzorcowania czujników termoelektrycznych ,

  • REMETER - stanowisko ręczne do wzorcowania czujników rezystancyjnych ,

  • THERMOLAB TR - stanowisko ręczne do wzorcowania czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych ,

  • ZEROSTAT - termostat 0°C,
  • EBULIOSKOP - termostat 100°C,
  • LABORTERM, LABORTERM RS - piece termometryczne,
  • PTR-3 - przełączniki termoelementów,

2. Sterownik temperatury ST-01 z oprogramowaniem ThermoPro współpracujący z komputerem klasy PC.

3. Czujniki temperatury termoelektryczne i rezystancyjne, klasyczne i nietypowe do zastosowania w obiektach produkcyjnych oraz laboratoriach badawczych ,

4. Czujniki termoelektryczne do pomiaru w kąpielach solnych ,

5. Termometry i czujniki kontrolne ze Świadectwem Wzorcowania,

6. Komputerowe systemy pomiaru i monitoringu temperatury ,

7. Termostaty i wirówki do kontroli termometrów lekarskich typu TT-1 , WT-1 ,

8. Nietypowe układy pomiaru temperatury np.: pomiar w polu w. cz. ,

9. Urządzenia do kontroli i zapłonu płomienia w piecach zasilanych gazem typu KS , KZ,

10. Nowoczesne i tanie rejestratory temperatury i wilgotności zasilane bateryjnie, programowane pod kontrolą PC do monitorowania w pomieszczeniach i transporcie towarów wrażliwych /lekarstwa, żywność itp./

TEMPERATURA JEST WSZĘDZIE...POMOŻEMY JĄ ZMIERZYĆ...

DOKŁADNIE !!!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


THERMOLAB S.C.
01-796 Warszawa, ul.
Duchnicka 3
tel./fax. 0-22 669-14-80
tel. 0-22 560-27-83
mob. 607-111-328

 e-mail: thermolab@poczta.onet.pl