temperatura jest wszędzie... pomożemy ją zmierzyć... dokładnie !

Witamy Państwa na stronie firmy THERMOLAB S.C.

  • Współczesne wyzwania rynku stawiają producentom coraz ostrzejsze wymagania w zakresie utrzymania jakości procesów technologicznych. Wyznacznikiem tych tendencji są wprowadzane międzynarodowe normy jakości ISO9000. W procesach technologicznych jednym z istotnych parametrów jest temperatura. Aby utrzymać parametry procesów technologicznych aparatura termometryczna powinna być okresowo wzorcowania.
  • Nasza firma zajmuje się produkcją urządzeń oraz stanowisk pomiarowych do wzorcowania aparatury termometrycznej.
  • Od wielu lat wyposażamy Laboratoria Termometryczne w całej Polsce w tego typu aparaturę. Jakość naszej aparatury termometrycznej umożliwiła naszym klientom uzyskanie akredytacji Laboratoriów Termometrycznych.
  • Dla małych firm lub zakładów, w których występuje niewielka liczba układów pomiaru temperatury oferujemy wzorcowanie przyrządów termometrycznych w naszym laboratorium.
  • Wykonujemy również nietypowe stanowiska badawcze dla placówek naukowych.

THERMOLAB S.C.
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel./fax. 0-22 669-14-80
tel. 0-22 560-27-83
mob. 607-111-328

 e-mail: thermolab@poczta.onet.pl