ThermoTest

oprogramowanie stanowiska AUTOTHERM

do wzorcowania czujników termometrycznych

pracujące w środowisku Windows 7/10

współpracujące z pakietem Office w zakresie obsługi dokumentów

Oprogramowanie stanowiska AUTOTHERM o nazwie ThermoTest posiada budowę modułową i umożliwia realizację następujących funkcji pomiarowych:

moduł PiecT: obsługujący wzorcowanie termoelementów w piecu termometrycznym – wersja podstawowa stanowiska AUTOTHERM,

 

moduł Pirometry: obsługujący wzorcowanie pirometrów w piecu termometrycznym w sposób półautomatyczny,

 

moduł UltraT: obsługujący wzorcowanie termoelementów w ultratermostacie,

 

moduł UltraR: obsługujący wzorcowanie termorezystorów w ultratermostacie,

 

moduł Termometry: obsługujący wzorcowanie termometrów szklanych i elektrycznych w ultratermostacie w sposób półautomatyczny,

 

moduł Kamery: obsługujący wzorcowanie kamer termowizyjnych w piecu termometrycznym na ciało dokonale czarne,

 

Wszystkie moduły mogą działać niezależnie od siebie.

Moduł PiecT oraz moduł Pirometry wymagają aparatury przedstawionej poniżej w specyfikacji stanowiska.

 

Automatyczne stanowisko AUTOTHERM – do wzorcowania czujników termoelektrycznych – wersja podstawowa - specyfikacja:

W skład stanowiska wchodzą:

1/ piec do wygrzewania termoelementów LABORTERM RS,

parametry cieplne pieca:

zakres temperatury wzorcowania: od 200ºC do 1150ºC,

stabilność temperatury w piecu w stanie ustalonym ±0,1ºC/minutę,

rozkład temperatury w strefie pomiarowej pieca: ±0,5ºC/cm

wyposażenie standardowe pieca: wkład wyrównujący temperaturę tzw. termostat „gorący” ze stali żaroodpornej /7 otworów o średnicy 14mm/

2/ multimetr cyfrowy 6 ½ cyfry ze sprzęgiem RS232: KEITHLEY model 2000

·         rozdzielczość miernika na zakresie 100mV: 0,1mV

·         dokładność dobowa miernika na zakresie 100mV :

30ppm /zakresu/ + 30ppm /wartości mierzonej/

·         dokładność dobowa miernika na zakresie 1000Ω 4W :

5ppm /zakresu/ + 30ppm /wartości mierzonej/

3/ Układ sterujący - Blok Izotermiczno Komutacyjny BIK-6T /TR/ z minimalnymi pasożytniczymi siłami termoelektrycznymi /  1 μV/, sterowany komputerem, zawierający termostat „zimnych końców” termoelementów z pomiarem faktycznej temperatury odniesienia /czujnik PT100 - pomiar 4 przewodowy/ uwzględnianej programowo w pomiarze. Obsługa termoelementów: (5+1)xS, 6xK, 6xJ,

4/ Karta WE/WY cyfrowych - opcja,

5/ Pełne okablowanie stanowiska,

6/ Instrukcja Obsługi Stanowiska w języku polskim,

7/ Oferta obejmuje również:

-   instalację oprogramowania i dodatkowych kart na dostarczonym przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy, komputerze klasy PC, z zainstalowanym środowiskiem WINDOWS,

-    przystosowanie wydruków /Protokołów oraz Świadectwa/ do uzgodnionych, dostarczonych wzorów,

-    szkolenie Obsługi w siedzibie Wykonawcy przy odbiorze stanowiska.

 

Moduły UltraT, UltraR i Termometry wymagają oprócz aparatury standardowej przedstawionej w specyfikacji, doposażenia stanowiska w ultratermostat z regulatorem wyposażonym w sprzęg RS232 lub 485.

Inne cechy oprogramowania ThermoTest:

- Możliwość zdefiniowania w module wzorcującym termoelementy drugiego urządzenia BIK-6T, pozwalając w ten sposób na wzorcowanie innych niż S, K, J trzech typów termoelementów,

-   Możliwość definiowania różnych termostatów gorących,

-   Możliwość korygowania fabrycznego kryterium stabilności pieca,

-   Parametryzacja programu w sensie nomenklatury stosowanej przez Użytkownika pozwalająca na samodzielne dostosowanie programu do używanego nazewnictwa,

THERMOLAB S.C.
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel./fax. 0-22 669-14-80
tel. 0-22 560-27-83
mob. 607-111-328

 e-mail:thermolab@poczta.onet.pl